Trwa rekrutacja do projektu „Wsparcie na starcie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach prowadzi  rekrutację do bezpłatnego projektu „Wsparcie na starcie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Obejmie wsparciem 120 mieszkańców Powiatu Gliwickiego. Projekt ten kierowany jest do osób z niepełnosprawnością, którzy są bezrobotni, poszukują pracy, są nieaktywni zawodowo oraz dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy Państwa do kontaktu z pracownikami PCPR w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17 lub pod nr telefonu: 32 233 79 83.

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Informacja

11 grudnia 201511 grudnia 2015
Przepraszamy za utrudnienia, strona w budowie

Pierwszy krok w kierunku własnej firmy

28 listopada 201528 listopada 2015
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty 21-28 października 2015 Czytaj więcej Pierwszy krok w kierunku własnej firmy

Admin

15 maja 201515 maja 2015
Witamy serdecznie na oficjalnej stronie Gierałtowickiego Centrum Rozwoju