Historia

Gminne Centrum Informacji

Gminne Centrum Informacji w Gierałtowicach powstało 8 września 2003 roku w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy stowarzyszeniem Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach jako lidera zgłaszającego oraz Gminy Gierałtowice jako partnera strategicznego w ogłoszonym przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej projekcie Rządowego Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” w ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach Nr WUP/33/03 z dnia 29.08.2003 roku.

Było to pierwsze GCI utworzone w powiecie gliwickim.

W wyniku rozpoczętej działalności Gminne Centrum Informacji w Gierałtowicach otrzymało wsparcie ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Gminy Gierałtowice.

GCI jest wyspecjalizowaną placówką wyposażoną w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu, sprzęt biurowy – fax i kserokopiarkę.

Pracownicy GCI zatrudnieni są przez Urząd Gminy w Gierałtowicach. Wybierania są w drodze otwartego konkursu. Swoją wiedzę i umiejętności rozszerzają w trakcie licznych kursów, szkoleń i warsztatów.

Głównym celem GCI jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i przeciwdziałanie bezrobociu.

Gminne Centrum Informacji w Gierałtowicach świadczy bezpłatne usługi w zakresie:

 • Udostępniania informacji o regionalnym i ogólnopolskim rynku pracy.
 • Pomocy w rozpoczęciu oraz prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
 • Pomocy w doborze pracowników zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy.
 • Pomocy w poszukiwaniu pracy osobom bezrobotnym i absolwentom.
 • Udzielania osobom bezrobotnym porad prawnych z zakresu prawa pracy.
 • Pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny, cv).
 • Korzystania z Internetu oraz urządzeń biurowych, drukowania i skanowania dokumentów.
 • Redagowania ofert pracy.
 • Udostępniania informacji na temat szkół i uczelni.
 • Udzielania informacji jak znaleźć pracę zagranicą.

Odbiorcami usług Gminnego Centrum Informacji w Gierałtowicach są:

 • Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych.
 • Bezrobotni oraz mieszkańcy chcący podnieść swoją konkurencyjność i kwalifikacje na rynku pracy.
 • Pracodawcy poszukujący pracowników.
 • Osoby poszukujące stałej, sezonowej i dodatkowej pracy w tym osoby niepełnosprawne.
 • Osoby zainteresowane zmianą zatrudnienia.
 • Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Priorytety działania Gminnego Centrum Informacji w Gierałtowicach:

 • Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy z wykorzystaniem skutecznych metod i nowoczesnych technologii.
 • Efektywne wyszukiwanie ofert pracy dla bezrobotnych i monitorowanie ich wykorzystania.
 • Tworzenie komputerowej bazy danych i zbieranie informacji o rynku pracy.
 • Udzielanie konsultacji w zakresie zakładania działalności gospodarczej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność.
 • Organizowanie szkoleń dotyczących zakładania spółdzielni socjalnych, działalności gospodarczej, pracy zagranicą oraz metod efektywnego poszukiwania pracy.
 • Organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe absolwentów, bezrobotnych, pracowników i wolontariuszy.
 • Prowadzenie poradnictwa w zakresie predyspozycji zawodowych i samokształcenia.
 • Propagowanie inicjatyw i akcji podejmowanych przez sieć GCI.
 • Informowanie właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw o możliwościach pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej i instytucji krajowych.
 • Publikacja materiałów informacyjnych i szkoleniowych.
 • Ożywienie lokalnego rynku pracy poprzez organizację Małych Targów Pracy.

Gminne Centrum Informacji w Gierałtowicach organizuje kursy doskonalące: komputerowy, obsługi kas fiskalnych, brukarza i ocieplania budynków.

Szkolenia i warsztaty w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych, aktywnego poszukiwania pracy i zakładania działalności gospodarczej stanowią stałą ofertę GCI.

W 2005 roku po raz pierwszy GCI Gierałtowice zorganizowało „Małe Targi Pracy”, będące nową formę aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku.

Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gierałtowicach GCI pełni rolę ośrodka konsultacyjnego dla podopiecznych OPS, którymi są w głównej mierze bezrobotni.

Działalność Gminnego Centrum Informacji w Gierałtowicach spotyka się z coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Gierałtowice i ościennych miejscowości.

 

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Informacja

11 grudnia 201511 grudnia 2015
Przepraszamy za utrudnienia, strona w budowie

Pierwszy krok w kierunku własnej firmy

28 listopada 201528 listopada 2015
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty 21-28 października 2015 Czytaj więcej Pierwszy krok w kierunku własnej firmy

Admin

15 maja 201515 maja 2015
Witamy serdecznie na oficjalnej stronie Gierałtowickiego Centrum Rozwoju